Skip links

Novinky o Customer Experience

Super zoo meria zákaznícku skúsenosť s InsightSofa

Vítame na palube ďalšieho klienta, ktorý veľmi dbá na porozumenie s jeho zákazníkom. Super zoo má špeciálne riešenie InsightSofa, ktoré poskytuje jeho vedenie, regionálnym zástupcom, managementu e-shopu, ale i samotným predajniam dokonalý pohľad na zákaznícku skúsenosť. Želáme veľa úspechov a ďalší neodmysliteľný posun pred vašou konkurenciou.