Skip links

Experience Management >>

Employee Experience

Doświadczenie pracownika to wszystko, co pracownik czuje i czego doświadcza podczas pracy w firmie.
Chcę wiedzieć więcej

Co to jest Employee Experience (EX)?

Doświadczenie pracowników (Employee Experience – EX) to termin używany do opisania wszystkich interakcji, wrażeń i emocji, których pracownicy doświadczają podczas pracy w organizacji. Obejmuje wszystko, od procesu rekrutacji po szkolenia, środowisko pracy, warunki pracy, przywództwo, możliwości rozwoju i informacje zwrotne.

Identyfikacja obszarów problemowych:

Pomiar doświadczeń pracowników może pomóc zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Pracownicy, którzy są zadowoleni i zaangażowani, są zazwyczaj bardziej produktywni i mniej skłonni do opuszczenia organizacji. Jeśli wydaje się, że istnieją problemy w określonych obszarach, organizacja może się nimi zająć i poprawić ogólną satysfakcję pracowników.

Poprawa zaangażowania pracowników:

Pomiar doświadczeń pracowników może pomóc zidentyfikować czynniki, które przyczyniają się do ich większego zaangażowania. Gdy organizacja lepiej zrozumie, co motywuje pracowników i utrzymuje ich zaangażowanie, może podjąć działania w celu zwiększenia zaangażowania i zmniejszenia rotacji.

Poprawa wydajności organizacyjnej:

Zadowoleni pracownicy są zazwyczaj bardziej produktywni i zapewniają wyższy poziom obsługi klienta. Pomiar doświadczenia pracowników może zapewnić organizacji wgląd w to, jak wydajność pracowników wpływa na ogólną wydajność organizacji i jakie czynniki należy poprawić.

Poprawa reputacji pracodawcy:

Gdy organizacja kładzie nacisk na pozytywne doświadczenia pracowników, może poprawić swoją reputację jako pracodawcy. Może to przyciągnąć utalentowanych kandydatów do pracy i dać organizacji przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Uzyskaj narzędzie do kompleksowego pomiaru doświadczeń klientów.